Организација

Претседател на  Советот на фестивалот……………………….Трифун Костовски

Директор на фестивалот………………………………………………Григор Копров

Уметнички директор – Фолк вечер……………………………..Цане Петров

Уметнички директор – Поп вечер……………………………… Горан Милошески

Уметнички директор  -Интернационална вечер………..Григор  Копров

Извршен продуцент …………………………………………………….Моника Митреска

Прес служба……………………………………………………………….Рената Блажевска

Фотограф на фестивалот ………………………………………….Зоран Поповски Аварел