ПОП ВЕЧЕР – РЕДОСЛЕД НА ИЗВЕДБИ

 1. Срце во илјада бои……………………………………………Зоран Далчевски

м. Игор Узунов и Димче Китрозоски  т. И. Узунов  ар.Д. Китрозоски

 

 1. Сакам да знам……………………………………………………………..Дејан Тасев

м. т.и  ар.  Кире Јакимов

 

 1. Најдобро ………………………………………………………………………….. ЕМА

м. Даниел Данн  т.Ксенија Николова   ар. Даниел Данн, Иле Спасев

 

 1. Мала опасна……………………………………………………Стефан Јовановски

м. т. и ар. Боби Серафимовски

 

 1. Мала колку звездите………………………………………Жармена Китрозоска

м. т. и ар. Димче Китрозски

 

 1. Скриена………………………………………………………………Даниел Крстевски

м.. и т. Ристо Самарџиев   ар. Владимир Дојчиновски

 

 1. На тебе мириса……………………………………………………………Зоран Илиев

м. т. Панче Касапски      ар. Иле Спасев

 

 1. 8. Забора ви…………………………………………………………..Тамара Ангеловска

м. и ар .Иле Спасев    т. Даниела Хаџи- Тоневска

 1. Слатка казна……………………………………………………………….Маротов бенд

м. т. и ар. Благој Моротов

 

 1. 10. Тело до тело ………………………………………………… Мартинијан Кириловски

м. Хрис Марин   т.Огнен Неделковски   ар.Иле Спасев

 

 1. Опиј ме……………………………………………………………..Џина Паппас Џокси

м. и ар. Александар Чекреџи   т. Маја Павловска

 

 1. Жешко……………………………………………………………………………..Зои Блаж

м. Ивана Катевеновска  т. Ристо Самарџиев  ар. Владимир Дојчиновски

 

 1. Љубов ветена ……………………………………………………………… Ѓоко Ѓорчев

м.Иво Горов    т.Огнен Неделковски    ар.Владимир Дојчиновски

 

 1. Без тебе……………………………………………………………………………………Лена

м. т. и ар. Владимир Дојчиновски

 

 1. Како првиот пат……………………………………………………….Влатко Илиевски

м. Ивана Катевеновски  т. И. Катевеновски и В. Илиевски ар. В. Дојчиновски

 

16.Барем јави се…………………………………………………………………………….Пепа

м. Хрис Марин        т. Огнен Неделковски       ар. Владимир Дојчиновски

 

 1. Укради ми го срцето………………………………………………………Ѓоко Таневски

м. т. и ар.  Владимир Дојчиновски

 

 1. Мило мое најмило……………………………………………………Александра Јанева

м. и т. Ристо Самарџиев   ар.Владимир Дојчиновски