Досегашни добитници на награди

Досегашни добитници на награди

                        1994  -2009 година

 

1994 година:

“Мој галебе” – ……………………………“Нели ти реков”

1995 година:

“Течете солзи” – ………………………….Ленче Дедејска

1996 година:

“Ех, да свири Садило” – ……………..“Биоритам”

1997 година:

“Штом ноќта помине” -…………….. Гоце Арнаудов (Поп вечер)
“Заиграј  срце” -……………………….. Блага Петреска (Фолк вечер)

1998 година:

“Јана” – …………………………………… Сашо Гигов – Гиш (Поп вечер)
“Охрид мој” – …………………………..Петар Нечовски (Фолк вечер)

1999 година:

“Сакам да си моја” – ……………….. Алекс (Поп вечер)
“Вечна да си” – …………………………Петар Нечовски (Фолк вечер)

2000 година:

“Завршен” – …………………….. ………Тања Царовска (Поп вечер)
“Ирина” – …………………………………група “Фросина” (Фолк вечер)

2001 година:

“Срце ќе ти украдам” –  ……………..Маријан Стојановски (Поп вечер)
“Го љубам Охрид” – …………………..Томислав Маниќ (Фолк вечер)

2002 година:

“Јас и мојот бенд” – ……………………….Биба Додева (Поп вечер)
“Не ме прашувај” – ……………………….Зуица Лазова (Фолк вечер)

2003 година:

“Коса од злато” – ……………………….. Мартин Вучиќ (Поп вечер)
“Играј моме чочек ти” – ……………….Орце Стефковски (Фолк вечер)
“Нова планета” – ……………………….. Маја Гроздановска Панчева
(Интернационална вечер)

2004 година:

“Има нешто” – ……………………………..Маријан Стојановски  (Поп вечер)
“Охрид граду бисерен” -……………….. Петар Нечовски (Фолк вечер)
“Ако пак се вратиш” –  ………………….Бојан Маровиќ   (Интернационална вечер)

2005 година

“Немам право” – ……………………………Ѓоко Таневски  (Поп вечер)
“Вечен Охриде” – ………………………….Ристе Наумовски (Фолк вечер)
“Тоа не е љубов” – ……………………….. Бојан Бјелиќ (Интернационална вечер)

2006 година:

“Галебе” – …………………………………….Елена Петреска  (Поп вечер)
“Една мајка постои” -…………………… Петар Нечовски (Фолк вечер)
“На порталот на судбината” – ………..Јозефина (Интернационална вечер)

2007 година:

“Сам се лажам” -………………………….. Адријан Гаџа  (Поп вечер)
“Сега кога те нема” -…………………….. Милан Бабиќ (Фолк вечер)
“Ништо нема” -………………………….Бојан Маровиќ   (Интернационална  вечер)

 

2008 година

Сакам да сме заедно ……………………………..Снежана  Савиќ(Фолк)

Никој како ти ………………………………………….Дани  ( Поп вечер)

Божји пат ……………………………………………….Антонија  Шола  (Интернационална)

2009 година

Имаш  друга……………………………………………група  Молика   (Фолк)

 За љубов се пее до крај ………………………..Р.Самарџиев и В. Илиевски (Поп)

За љубов се пее до крај ………………………..Р.Самарџиев и В. Илиевски (Интернационална)