Пред доаѓање во Охрид – видео поздрав од Sheyla Bonnick до сите љубители на музиката во Македонија